REGLEMENT
WK Flevoland 2023

Reglement – Spelregels & Procedures

De normale KNVB spelregels voor veldvoetbal gelden, met de onderstaande aanpassingen: Het uitgangspunt van het WK Flevoland is RESPECT. Zonder RESPECT geen voetbal en geen WK Flevoland. Iedere vorm van discriminatie, agressie of beledigend gedrag wordt niet getolereerd. Overtreding leidt tot verwijdering van het veld en kan leiden tot diskwalificatie van het team waartoe de speler of supporter behoort. Dit is ter beoordeling aan de Stichting multiculturele organisatie Almere en de wedstrijdleiding.

Tijdens het toernooi kunnen er foto en video opnames gemaakt worden ter promotie doeleinden en gebruik op social media en de website. Door het terrein te betreden, waar het toernooi gehouden wordt, gaat u akkoord dat u hierop te zien kan zijn.

1. De Bondscoach van iedere nationaliteit is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers.

2. De Bondscoach is samen met de spelers verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters.

3. Alleen de Bondscoach kan tijdens de wedstrijddagen contact opnemen met de organisatie en de wedstrijdleiding over het verloop van het toernooi.

4. De Bondscoach moet te allen tijde aanspreekpunt kunnen zijn van de organisatie. Een combinatie van én speler én Bondscoach zijn is daarom niet toegestaan.

5. Bondscoach, spelers en supporters dienen altijd de instructies van de medewerkers/vrijwilligers van de stichting WK Flevoland op te volgen.

6. De minimale leeftijd van de spelers is 16 jaar. en voor de jeugd de geldende regels voor C-B junioren en veteranen 35+

8. De ingeleverde teamfoto is bindend voor het hele toernooi.

9. De duur*, pauzes en dergelijke van de wedstrijden geschieden volgens het speelschema. Hierin is de website leidend.

10. De teams dienen 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het betreffende veld gereed te zijn.

11. Alle spelers dienen hetzelfde tenue te dragen.

12. Alle spelers krijgen voorafgaande aan het toernooi een polsbandje. Deze moet verplicht het hele toernooi gedragen worden. Spelers zonder polsbandje mogen niet voetballen.

13. De aanvangstijd van alle wedstrijden staat vast. Het fluitsignaal van de scheidsrechters is echter bepalend!

14. Bij zwaar letsel tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter over het eventueel eerder beëindigen van de wedstrijd. De overgebleven (noemenswaardige) tijd zal aan het eind van de dag in dien mogelijk ingehaald worden. De wedstrijdleiding beslist hierin.

15. Wanneer een team vijf (5) minuten na aanvangstijd nog niet reglementair op het veld staat, komt dit team met 1-0 achter te staan.

16. Wanneer een team tien (10) minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet reglementair op het veld staat, verliest dit team automatisch de wedstrijd met 5-0. De wedstrijd wordt dan ook niet meer gespeeld.

17. Bij het terugtrekken tijdens het toernooi gelden er de volgende sancties: 1. Alle uitslagen worden ongeldig verklaard en geschrapt. 2. Het team en betrokkenen worden uitgesloten van deelname aan het WK Flevoland.

18 . Bij een rode kaart (2 gele kaarten of direct rood) voor één speler in een wedstrijd zal er directe uitsluiting volgen in deze wedstrijd en een schorsing voor de daaropvolgende wedstrijd. Iedere speler is daarom verplicht zijn volledige naam en rugnummer op te geven bij de scheidsrechter indien hij een groene , gele of rode kaart heeft ontvangen. Fair Play staat bij de organisatie van het WK Flevoland hoog in het vaandel en op naleving van deze regel zal strikt worden toegezien

19. Wanneer één speler 2x een rode kaart ontvangt tijdens het toernooi wordt de speler in principe voor de rest van het toernooi uitgesloten. De toernooileiding heeft hierin de uiteindelijke beslissing na overleg met de scheidsrechterscommissie. Deze bepaald uiteindelijk de definitieve straf.

20. Bij 2 rode kaarten voor één team in één wedstrijd volgt een gesprek met de organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.

21. Bij 3 rode kaarten voor één team in één wedstrijd wordt de wedstrijd direct gestaakt en verliest het team aan wie de rode kaarten zijn toegekend de wedstrijd met 1-0. Wanneer op dat moment de tussenstand een grotere achterstand dan de 1-0 bedraagt, zal deze tussenstand als uitslag worden overgenomen. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.

22. Bij 3 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt een gesprek met de organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.

23. Bij 4 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt automatisch uitsluiting voor het betreffende team voor de rest van het toernooi. Alle uitslagen van dit team in het toernooi worden geschrapt. Hiertegen is geen beroep mogelijk

24. Bij gelijke stand in een poule gaat het team verder volgens de onderstaande regels in genoemde volgorde:

  • Doelsaldo (is het aantal doelpunten voor, minus aantal doelpunten tegen);
    Aantal gescoorde doelpunten (voor-doelpunten);
    Onderling resultaat;
    Bij een compleet gelijke stand. beslissen strafschoppen. Elk team neemt 5 strafschoppen, mocht hierna nog sprake zijn van een gelijke stand, dan worden om en om strafschoppen genomen volgens het sudden death systeem.

25. In de kruisfinales zullen er bij gelijke stand na reguliere speeltijd 5 strafschoppen worden genomen. Bij gelijke stand wordt er om en om een strafschop genomen, volgens het sudden death systeem.

26. Diskwalificatie kan plaatsvinden doordat achteraf blijkt dat de regels zijn overtreden. Bij diskwalificatie volgt automatisch het schrappen en ongeldig verklaren van alle punten.

27. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid bindende beslissingen te nemen op de wedstrijddagen

28. De organisatie/wedstrijdleiding is te allen tijde bevoegd om teams voor een gesprek uit te nodigen of andere maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk geacht wordt.

29. Alleen de bondscoach of de assistent bondscoach mag een klacht indienen bij de wedstrijdleiding

30. Intimidatie wordt niet getolereerd. Toernooileiding zou desbetreffende team cq speler kunnen uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi.

31. Het bestuur van de stichting multiculturele organisatie houdt zich het recht voor om de bovenstaande regels aan te passen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

32. Het wedstrijdschema op de website is leidend. Houdt de website dan ook in de gaten voor eventuele aanpassingen.

33. Indien het reglement niet voorziet tijdens het toernooi beslist de wedstreidleiding en/of de organisatie wat er dient te gebeuren. Hier kan dan ook geen protest tegen ingediend worden.

 

*Duur: 2 x 10 minuten. 5 minuten tijd om te wissellen van helft.

 

Reglement